Dierengezondheid: Het gebruik van antibiotica

Met ingang van 2012 werken wij met een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan, in overleg met onze veearts is dit plan samengesteld. Het doel is uiteraard het gebruik van antibiotica terug te dringen en alleen toe te passen als het noodzakelijk is. Maar wat nog veel belangrijker is om een goede bedrijfsvoering te hebben en zo de infectiedruk te verminderen.

Zo proberen wij een optimale hygiëne te creëren rond het geboorteproces en komen de kalfjes daarna in aparte buiteniglo's om eventuele besmetting van kalf naar kalf te voorkomen. Het kalfje krijgt meteen verse biest van de moeder, deze is van nature rijk aan antistoffen.
Verder geven wij een uitgekiend rantsoen voor een gezonde groei van jongvee tot melkvee. Er is aandacht voor goed voer, huisvesting en eventueel weidegang.

Ook preventief kunnen we veel ondernemen om problemen te voorkomen: twee keer per jaar komt de klauwverzorger en behandelt standaard alle koeien. Dit leidt tot een betere gezondheid, minder geneesmiddelen en een beter welzijn.

Melk is managementinformatie, het zegt veel over de gezondheid van de veestapel. Onze zuivelfabriek FrieslandCampina controleert nauwkeurig.

Ook de fokkerij is een belangrijk onderdeel van een duurzame veehouderij. Door regelmatig overleg met onze voerleverancier en de dierenarts zoeken wij voortdurend naar een verbeterde bedrijfsvoering.

Wij werken zo schoon mogelijk. Hygiëne verhoogt de melkkwaliteit en vermindert het risico op uierontsteking. En hoe minder tramalant hoe meer arbeidsvreugde! Daardoor durven wij te stellen dat wij heel verantwoord omgaan met noodzakelijk antibioticagebruik.

In oktober 2012 behaalde Sjoukje 102 een levensproductie van meer dan 100.000 liter melk. Ze was toen 11 jaar oud en behaalde deze mijlpaal in 9 lactaties. Toen ze 15 jaar was is ze rustig ingeslapen na nog jaren van pensioen in de wei en in het grote strohok.

In juli 2018 behaalde Dotje 21 ook deze mijlpaal. Ze was toen 10 jaar oud.

Carla 118 behaalde in mei 2019 ook op 10 jarige leefdtijd deze geweldige prestatie. Nu hebben we al 8 koeien die deze mooie mijlpaal gehaald hebben.

Al met al een teken dat we zorgzaam en duurzaam met onze dames omgaan.